Dzika Fastryga +48 600 623 945

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy klient postanowi nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, sklep internetowy dzikafastryga.pl nie będzie mógł zrealizować zamówienia. Klient w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z pomocy administratora danych osobowych, czyli właściciela sklepu dzikafastryga.pl. Firma Dzika Fastryga Magdalena Sobocińska przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

1.Administratorem danych osobowych sklepu internetowego dzikafastryga.pl jest:
Dzika Fastryga Magdalena Sobocińska
ul. Cmentarna 9
46-070 Komprachcice
NIP: 655 167 67 42
REGON: 368077581

2.Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO, wdrożył w dzikafastryga.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych klientów. Dostęp do ich danych osobowych ma tylko administrator, który został przeszkolony zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisał stosowne zobowiązania zobowiązujące go do ochrony. System IT dzikafastryga.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3.W trakcie rejestracji klient jest poproszony o podanie danych niezbędnych do założenia konta w dzikafastryga.pl. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane z dzikafastryga.pl. W trakcie rejestracji klient proszony jest o:

– imię i nazwisko –konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży ( w przypadku faktury)  i zaadresowania przesyłki;

–  adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki;

– e-mail – konieczny do logowania do dzikafasytyga.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z dzikafasytyga.pl

– numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez dzikafastryga.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

4.W trakcie składania zamówienia klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia klient jest poproszony o podanie:

– imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży ( w przypadku faktury) i zaadresowania przesyłki;

– adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczna do zaadresowania przesyłki;

– e-mail – konieczny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

– numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez dzikafastryga.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

– imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
– Poczta Polska,
– Firma kurierska DPD

– imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci faktury

– adres e-mail przekazywany jest w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności Tpay, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez dzikafastryga.

5.Sklep internetowy dzikafastryga.pl kontaktuje się z klientem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach skorzysta z podanego przez klienta numeru telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile klient nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, proszę kontaktować się pod adresem e-mail. Zawsze też można skontaktować się w sposób tradycyjny, pisząc na adres:

Dzika Fastryga Magdalena Sobocińska
ul. Cmentarna 9
46-070 Komprachcice